studio

kernactiviteit ontwerpstudio ‘e d i d’

create design and strengthen identity

ondersteunende meedenker zijn voor organisatorische, communicatieve en kwalitatieve verbeteringsmogelijkheden

 

duurzame, structurele, onderscheidende creatieve design/huisstijloplossingen en vormgevingstoepassingen, die vanuit visie en identiteit zijn onderbouwd en samenhangen

 

cv ed walraven

specificaties expertise e d i d

 

-  onderscheidende, verrassende, frisse verschijningsvormen

-  de kracht van de eenvoud

-  aansluiting bij authenticiteit van bedrijf, directeur, werk

-  kernachtigheid

-  samenhang in beeldmerk, woordbeeld, boodschap, naamgeving

-  het neerzetten van volledige huisstijllijnen met integrale samenhangende vormgevingstoepassingen

-  extra potenties voor onder meer nieuwe toepassingen, productlijnen en organisatieverandering

-  een planmatige aanpak met op/uitbouwmogelijkheden

 

eigen identiteit en uitstraling e d i d

 

*  persoonlijke aandacht geven

*  betrokkenheid

*  kritisch en constructief zijn op inbreng klant

*  creatief meedenken

*  doortastend

*  enthousiast

*  open

*  snel

 

eigenheid in communicatie, vormgeving en design e d i d

 

*  frisse, heldere, niet gangbare  kleurtoepassing

*  vormcontrasten, onderscheidende vormgeving

*  samenhang in woord, beeld en vormgeving

*  bijzondere samenvoeging van naam, basisvormen en leuzen

*  non-conventionele vormen en uitingen

*  strak, professioneel en innoverend

*  de kracht van de eenvoud

*  de consequente en consistente doorzetting van gemaakte keuzen,

   toepassingen en uitwerking

 

onderscheidende accentuering e d i d

 

*  vindingrijkheid

*  oorspronkelijkheid

*  integrale en samenhangende oplossingen vanuit identiteit

*  spitsvondigheid en fijngevoeligheid